Odvolali jsme se proti přerušení řízení ve věci černé stavby

Spolek Pro Jedničku obdržel 7. listopadu, jakožto účastník řízení, usnesení Magistrátu hl. m. Prahy, kterým se přerušuje odvolací řízení k věci rozhodnutí o dodatečném stavebním povolení černé stavby Úvoz 163/18, vydané stavebním úřadem Prahy 1. Odůvodněním je probíhající soudní spor o vlastnictví štítové zdi mezi touto stavbou a domem sousedním. Naše členka Jana Dobruská, jakožto […]

Lidé brání přestavbě domů na hotel

Má město zájem, aby na Staroměstském náměstí vznikl hotel místo bytů? Snaha soukromého kapitálu o vytvoření hotelového komplexu mezi ulicemi Celetná, Železná a Kamzíkova u Staroměstského náměstí trvá už dvě desetiletí. Hotel by měl propojit pět domů, z nichž některé jsou původně románské, jiné gotické. Jde o Sixtův dům, domy U Černého slunce, U Kamenného […]

Pro Jedničku odmítá legalizaci černé stavby v Úvozu

Spolek Pro Jedničku se stal na základě své žádosti účastníkem stavebního řízení ve věci dodatečného povolení nezákonné stavby v Úvozu 18. Námitky do řízení o dodatečném povolení dnes na podatelnu městské části Praha 1 doručila Jana Dobruská, která je za spolek občanů zmocněna v této věci jednat. „Zpětné povolení černé stavby samozřejmě odmítáme v plném […]

Otevřený mail Lenky Málkové v reakci na článek „Sousedé i politici válčí, památka trpí“

Vážená paní Menzelová, dovoluji si reagovat na Váš článek v Lidových novinách ze dne 10.4.2014 ve věci nezákonné stavby č.p.163, Úvoz 18, Praha 1, který mě Vašimi nepravdivými tvrzeními poškozuje. Přestože jsem Vám nabídla i listinné důkazy, místo nich jste zvolila podat čtenářům LN nepravdivé informace. Krátká rekapitulace. Společnost VD KUKA ani já osobně jsme […]

Bude spolek účastníkem ve stavebním řízení v Úvozu?

Spolek Pro Jedničku požádal 25. února o účastenství ve stavebním řízení o dodatečném povolení nezákonné stavby č. p. 163 – Úvoz 18, Hradčany (dům U Tří andělů). Cílem je chránit krajinný ráz zóny UNESCO, kulturní památku, veřejný majetek a pohodu bydlení okolního obyvatelstva. Stavební řízení, a tedy i možnost podání námitek, končí v úterý 11. […]