Kateřina Klasnová se v interpelacích domáhala ochrany občanů Prahy 1 před laxním přístupem radnice

Interpelace ve věci černé stavby v Dušní 2 Vážený pane starosto, obracím se na Vás jménem obyvatel Dušní 2, kde na konci května vznikla černá stavba. Na MČ P1 došla žádost vlastníka bytu č. 1 v Dušní 2 o souhlas přeměny účelu užívání bytové jednotky z bytu na nebytový prostor. Odpověděli jsme usnesením UZ14_0588 v […]