Naše vize a cíle

Co chceme:

 • dodržování všech práv a povinností, které mají zajistit nerušený život a spánek obyvatel Prahy 1
 • hájení zájmů obyvatel v oblasti bydlení a minimalizaci negativních dopadů stavební činnosti
 • dostupnost služeb a obchodů každodenní potřeby a všech dalších podnikatelských aktivit, které respektují potřeby obyvatel Prahy 1 a přispívají k sociálně-ekonomickému rozvoji městské části
 • spravedlivé a transparentní dokončení privatizace bytového fondu v Praze 1
 • transparentní, hospodárné, efektivní a účelné nakládání s veřejnými prostředky Prahy 1 a posílení občanského dohledu a kontroly nad hospodařením městské části
 • zajištění důstojných podmínek života pro starší generace obyvatel Prahy 1 a podporu seniorských klubů
 • podporu školských a kulturních zařízení v Praze 1
 • podporu volnočasových a sportovních aktivit a programů pro obyvatele Prahy 1 všech věkových kategorií
 • ochranu přírody a krajiny a udržitelný rozvoj území Prahy 1
 • ochranu genia loci památkové zóny centra metropole
 • dostupnou veřejnou dopravu v Praze 1
 • efektivní řešení používání osobní dopravy a systému parkování v centru Prahy
 • ochranu práv spotřebitelů