Kateřina Klasnová se v interpelacích domáhala ochrany občanů Prahy 1 před laxním přístupem radnice

Interpelace ve věci černé stavby v Dušní 2

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás jménem obyvatel Dušní 2, kde na konci května vznikla černá stavba.

Na MČ P1 došla žádost vlastníka bytu č. 1 v Dušní 2 o souhlas přeměny účelu užívání bytové jednotky z bytu na nebytový prostor. Odpověděli jsme usnesením UZ14_0588 v březnu 2014, že nesouhlasíme.

Nesouhlasili ani jiní vlastníci bytových jednotek. Potvrdili jsme tím i dřívější rozhodnutí UZ13_0468 z června 2013.

Přesto vlastník bytové jednotky vyboural kus stěny a oken a vytvořil si do bytu vstup přímo z ulice s cílem otevřít v bytě obchod. Respektive prozatím obchod. Brzy se na tomtéž místě může objevit malá herna či restaurace, což bývá obvyklý postup. Zvláště u někoho, kdo již na začátku nerespektuje zásady stavebního řízení ani spoluvlastníky objektu a postupuje rovnou načerno.

Vlastníci jiných bytových jednotek se obrátili na stavební úřad Prahy 1 s tím, že mají zkontrolovat tuto černou stavbu – ta začala 24. 5. A jak úřad reagoval? Podle členů SVJ Dušní přišel stavební úřad na místní šetření až téměř tři neděle po té – tedy 12. 6. Kontrolující úředník (prý Ing. Bukovjan) mystifikoval členy SVJ, že nejsou účastníkem řízení a tedy nemají procesní práva – zda schválně nebo jen neznalostí, těžko říci. Nakonec spoluvlastníkům prý doporučil, aby se nějak domluvili…

Dne 18. 6. sice bylo sice zahájeno rozhodnutí o odstranění černé stavby, nicméně s tímto přístupem stavebního odboru lze očekávat, že pokud stavebník podá dodatečnou žádost o povolení stavby, tak mu odbor vyhoví jako v případě černé stavby v Úvozu 18.

Proto se chci zeptat, jak hodlá tentokrát Praha 1 hájit své zájmy jako spoluvlastníka předmětné nemovitosti, který nesouhlasil se změnou bytového prostoru na nebytový?

Bude MČ Praha 1 vystupovat aktivně jako účastník řízení?

Městská část prostřednictvím OTMS sice podala žalobu, ale jsem přesvědčena, že by se měly hájit zájmy MČ P1 hlavně klasickou cestou správního řízení.

Děkuji za odpověď

Kateřina Klasnová

 

INTERPELACE VE VĚCI HLUKU Z PROVOZOVNY BETLÉMSKÁ 9

 

Vážený pane starosto,

má další interpelace se týká postoje MČ Praha 1 jako vlastníka nebytového prostoru, který pronajímá za účelem provozování restaurace RED Pif v domě Betlémská 9. Členové SVJ si i nadále stěžují na laxní přístup radnice při řešení hluku v této provozovně a upozorňují, že nájemce nedodržuje jak podmínky najemní smlouvy, tak podmínky hygienické.

MČ Praha 1 sice v květnu po dlouhých letech provedla odhlučnění nebytového prostoru, ale následně měření vzduchové nepruzvučnosti potvrdilo, že nebytový prostor nadále nevyhovuje nočnímu provozu po 22:00.

I přesto je restaurace nadále provozována i v noci, včetně provozu VZT, který běží někdy i nonstop, ačkoliv nájemce dostal za poslední roky několik výzev, aby VZT vypínal max. ve 22:00. Na tento problém byla MČ Praha 1 upozorněna a SVJ bylo sděleno Ing. Tomíčkovou, že nájemce dostal výzvu, aby si na VZT nainstaloval časový spínač. I přesto VZT není ve 22:00 vypínána a provoz restaurace není ukončován.

Najemce navíc v souvislosti s odhlučněním prostoru pravděpodobně nabyl dojmu, že ho odhlučnění opravňuje k tomu, aby v prostoru používal jak živou, tak reprodukovanou hudbu či diskotéku – jakékoli hudební produkce nejsou ale hygienou v této provozovně povoleny. Takováto situace se stala podle nájemníků například v noci z 9. na 10. 6., kdy kolem 23:00 v provozovně začala narozeninová oslava včetně spuštění hlasité reprodukované hudby. Byla přivolána hlídka Městské policie – celkem dvakrát kolem půlnoci a dále kolem 1:00. Poté se hosté přemístili z provozovny na ulici, kde pokračovali v popíjení alkoholu před restaurací. Vše je zdokumentováno, a tak si lze informaci nájemníků ověřit.

Praha 1 se zatím nechová jako řádný člen SVJ a jako pronajímatel nepoučuje nájemce o podmínkách provozu (zavírací doba, vypínání vzduchotechniky, maximální počet osob stanovený na 36 včetně personálu, limity hluku) a jakožto pronajímatel od nájemce plnění těchto povinností ani nevymáhá.

Proto bych ráda věděla, kdo a jak provadí kontrolu provozu restaurace a jaké se z toho vyvázejí nebo se chystají vyvodit důsledky?

Děkuji za odpověď

Kateřina Klasnová

Posted in INTERPELACE, OCHRANA PAMÁTEK A GENIA LOCI, PRAKTIKY RADNICE, PRIVATIZACE A OCHRANA BYDLENÍ and tagged .